พนันออนไลน์ กฏหมายระหว่าง ไทย อังกฤษ และอเมริกา

การพนันออนไลน์

เปรียบเทียบกฏหมายข้อบังคับ พนันออนไลน์ ระหว่าง ไทย อังกฤษ และอเมริกา ว่าแต่ละประเทศมีการวางมาตรการเกี่ยวกับพนันออนไลน์เหมือนหรือต่างกันอย่างไร

การพนันออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเติบโตและได้รับความนิยมมากขึ้น เนื่องจากความไร้ขอบเขต (borderless) และการไม่เปิดเผยตัวตน (anonymity) ของผู้ใช้ อันเป็นลักษณะเฉพาะตัวของโลกอินเทอร์เน็ต เอื้อให้การพนันออนไลน์มีความสะดวกสบายในการเข้าถึงมากกว่าเดิม

จากการได้รับความนิยม และการเข้าถึงพนันออนไลน์ที่มีแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้การเล่นพนันออนไลน์เริ่มเป็นที่จับตามอง และเริ่มเป็นที่พูดถึง และถกเถียงกันมากขึ้นในสังคมไทย ทางรัฐบาลจึงมีการออกมาตรการป้องกันและปราบปรามเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ความตามมาตรา 4 ทวิ ถือว่าการพนันออนไลน์เข้าข่ายเนื้อหาที่ขัดต่อศีลธรรมอันดี ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ ปีพุทธศักราช 2551 จึงต้องทำการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์

พนันออนไลน์

ซึ่งในต่างประเทศ เช่น อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ก็มีมาตรการเกี่ยวกับพนันออนไลน์เช่นกัน โดยในประเทศอังกฤษ มีพระราชบัญญัติการพนัน ค.ศ. 2005 จะเรียกพนันออนไลน์ว่าการพนันระยะไกล หรือ remote gambling สามารถเล่นได้ทุกช่องทาง ทั้งอินเตอร์เน็ต โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ และอุปกรณ์อื่น แต่ต้องมีการจำกัดพื้นที่การเล่น และผู้ให้บริการต้องได้รับใบอนุญาตจากกรรมาธิการการพนันก่อน ส่วนในประเทศสหรัฐอเมริกาก็เป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือไม่มุ่งเน้นการห้ามหรือลงโทษเกี่ยวกับพนันออนไลน์ แต่จะเน้นการจำกัดและควบคุมการโฆษณาเกี่ยวกับพนันออนไลน์ ซึ่งจะควบคุมด้วยกฎหมาย Federal Wire Act คริสต์ศักราช1968 และ Unlawful Internet Gambling Enforcement Act คริสต์ศักราช 2006

จะเห็นได้ว่าการควบคุม และมาตรการเกี่ยวกับพนันออนไลน์ในอังกฤษ และอเมริกา จะเป็นไปในแนวทางเดียวกัน คือไม่มีการห้าม หรือการลงโทษเกี่ยวกับพนันออนไลน์ แต่จะทำการควบคุม และตรวจสอบมากกว่า เนื่องจากในประเทศเหล่านี้ มีการจัดเก็บภาษีจากการเล่นการพนัน และพนันออนไลน์ เพื่อนำรายได้จากภาษีเข้าสู่ประเทศ ส่วนในประเทศการพนันออนไลน์ยังคงไม่เป็นที่ยอมรับมากนัก ซึ่งในความเป็นจริงแล้วมีคนที่ต้องการเล่นพนันและพนันออนไลน์ อยู่เป็นจำนวนมาก และมีความต้องการเพิ่มขึ้นในทุกปี ในอนาคตอาจมีมาตรการ หรือการเปิดกว้างเกี่ยวกับการพนันออนไลน์เพิ่มมากขึ้นในประเทศไทย

TAGS :